فروشگاه ها

فروشگاه های داخلی هتل که بوتیک پوشاک فرانچسکو ، فروشگاه جواهرات و سنگ های قیمتی و فروشگاه چای آماده خدمت رسانی به میهمانان محترم هتل می باشد .