ماساژ تایلندی

سالن ماساژ نیلوفر آبی هتل نخستین مرکز رسمی اسپا و ماساژ در ایران در دو بخش آقایان و بانوان و با کادری مجرب ( متخصصین تایلندی ) آماده سرویس دهی در موارد ذیل می باشد :

  • ماساژ صورت
  • سیرن اسپا
  • ماساژ پا
  • ماساژ روغن
  • ماساژ سنتی تایلندی
  • ماساژ سوئدی
  • ماساژ شیر و عسل
  • سنگ داغ
  • حمام گیاهی
  • و ...