اخبار - بزرگداشت روز معلم
بزرگداشت روز معلم
13//
بمناسبت بزرگداشت مقام شامخ معلم مراسمی توسط دانشگاه علمی و کاربردی در سالن کامتینا مارینا پارک هتل برگزار گردید.
ضمنا" فستیوال غذای دانشجویان این دانشگاه در محوطه بیرونی هتل بطور با شکوهی برگزارشد.