اخبار - سامسونگ
سامسونگ
1390/02/27
گردهمایی سالیانه نمایندگان فروش شرکت سامسونگ بمدت 3 روز در مارینا پارک هتل کیش با موفقیت برگزار شد.